Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego do ubiegania się w 2021 r. o dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością, które mogą uzyskać dofinansowanie do:

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • kosztów uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu, kosztów utrzymania sprawności technicznej oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupu lub kosztów utrzymania sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką np. dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za naukę – czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego).

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Wsparcie osób z niepełnosprawnością -> Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

1)     dla Modułu I – dnia 31 sierpnia 2021 r.

2)     dla Modułu II:

 • dnia 31 marca 2021 r.(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum w Zespole ds. osób niepełnosprawnych, pokój nr 435 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here